Projektmenedzsment

Egy pályázat benyújtását és pozitív támogató döntés megérkezését követően a támogatási szerződés megkötésével megkezdődik a projektmenedzsment munka. A projektmenedzsment feladatok ellátását azért érdemes külső szakértőkre bízni, mert egyes szervezeteknél egy-egy projekt lebonyolítása igen nagy kapacitást tud elvonni a mindennapi munka mellett az alkalmazottaktól, valamint a projektek által biztosított források lehívásának szigorú Európai Unió által előírt és hazai szinten szabályozott feltételei vannak, melyek pontos ismeretével és betartásával biztosított a források szabályszerű, hiánytalan lehívása.

Az Ügynökség munkatársai a Partnerek által meghatározott irányok alapján rögzítik az esetleges változásokat, költségátcsoportosítások és egyéb bejelentéseket a Közreműködő Szervezet felé, melyhez a megbízott szakértők által előkészített anyagokat és a pénzügyi dokumentumokat szükséges a rendelkezésünkre bocsátania. Az általunk ellátott teljes körű projektmenedzsment az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

 • Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel,
 • a projekt teljesítésével összefüggő dokumentáció elkészítése,
 • a pályázattal összefüggő pénzügyi beszámolók elkészítése a támogatási szerződésben rögzített határidők betartásával,
 • pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése,
 • előrehaladási jelentések készítése a hatóságok felé,
 • szerződésmódosítások előkészítése, összeállítása,
 • pénzügyi és szöveges jelentések elkészítése,
 • részvétel a helyszíni ellenőrzéseken,
 • szakértői tevékenységek összehangolása,
 • projekt műszaki tartalmának vizsgálata a támogathatóság és elszámolhatóság szempontjából,
 • a megvalósítás során rendelkezésre állás,
 • tanácsadás,
 • koordináció és kommunikáció a megrendelővel, a partnerekkel, a szakértőkkel és a hatóságokkal,
 • közreműködés a vállalkozási, megbízási szerződések elkészítésében,
 • a projekt ütemtervének és szakmai elemeinek véglegesítése, betartása a Megbízó adatai alapján
 • a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés Irányító hatóság által történő elfogadásáig Megbízott köteles a projektmenedzsment feladatokat ellátni, melyért külön díjazásban nem részesül.

Munkatársaink több éves tapasztalattal rendelkeznek mind projektek lebonyolítása terén hazai és nemzetközi szinten egyaránt:

 • Fotovoltaikus rendszer telepítés a Debreceni Javítóintézet épületére,
 • Létavértes Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése,
 • Debrecen-Bánki Református Egyházközség épületenergetikai fejlesztése,
 • Társasházak energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása,
 • Napkollektoros rendszerek telepítésére, homlokzati nyílászárócserére és fűtéskorszerűsítésre irányuló pályázatok benyújtása összesen mintegy 90 magánszemély megkeresésére,
 • Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal az Észak-alföldi Régió önkormányzatainak,
 • Napelemes kiserőmű-projekt a kisvárdai, vásárosnaményi rendőrkapitányságon, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságon,
 • A Kisvárdai Rendőrkapitányság épületenergetikai fejlesztése.

Szervezetünket pontos, precíz munkavégzés határidőre történő elvégzése jellemzi, melyet az ISO 21500 nemzetközi szabvány 2016. január 1. napjától történő bevezetése garantál.