Pályázatírás, projekt-előkészítés, tanulmányírás

Ügynökségünk vállalja a Partnerek támogatását egy projektötlet kigondolásában, majd azok előkészítését, kidolgozását és benyújtását a Közreműködő Szervezet felé. Ügynökségünk munkatársai az elmúlt években releváns tapasztalatot szereztek KEHOP, KEOP, TÁMOP, GOP, GINOP, és lakossági pályázati konstrukciók előkészítésében, ígyszakmai támogatásukkal megtalálhatja azokat a fejlesztési lehetőségeket, melyek kidolgozásával ötlete Európai Uniós és/vagy hazai támogatások igénybevételével finanszírozhatóváválik, legyen szó akár vállalkozásról, önkormányzatról, magánszemélyről, vagy más központi költségvetési intézményről.

Főbb referenciáink a különböző témákban:

  • Fotovoltaikus rendszer telepítés a Debreceni Javítóintézet épületére,
  • Létavértes Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése,
  • Üzleti stratégia, Vállalati stratégia, Megvalósíthatósági tanulmány készítése számos vállalkozás részére megújuló energia-hasznosítás, kapacitásbővítéstémában,
  • Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése,
  • Társasházak energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása,
  • Napkollektoros rendszerek telepítésére, homlokzati nyílászárócserére és fűtéskorszerűsítésre irányuló pályázatok benyújtása összesen mintegy 90 magánszemély megkeresésére,
  • Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal az Észak-alföldi Régió önkormányzatainak,
  • Napelemes kiserőmű-projekt a kisvárdai, vásárosnaményi  rendőrkapitányságon, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságon,
  • Pedagógusképzést segítő szolgáltató- és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése a Debreceni Egyetem megbízásából.

A projektek előkészítése, pályázat megírása során munkatársaink feladata a pályázat szakmai tartalmának elkészítése, a formai és tartalmi előírások betartása, a pályázati dokumentáció összeállítása, rögzítése, beküldése. A pályázati felhívásban meghatározott tanulmányok, tervek (pl.: műszaki dokumentáció, kiviteli terv, megvalósíthatósági tanulmány, hatástanulmányok, energetikai tanulmányok,) összeállítását is vállaljuk, speciális szükséges szakértelemesetén külső szakértőink bevonásával.

A tanulmánykészítés megkezdése előtt, konzultációk során felmérjük az ügyfelek igényeit, elképzeléseit, és rögzítjük a kiinduló állapotot, majd elemzésekkel támasztjuk alá a projekt indokoltságát.

A tanulmánykészítés igen komplex feladat, mely több szakág munkát gyűjti össze projekt témájától függően: pályázati konstrukciótól függően a tanulmány tartalmazhat műszaki leírást, energetikai számításokat, demográfiai, gazdasági-társadalmi elemzést, pénzügyi számításokat költség-haszon elemzést is, melyek összegzésekén kockázatelemzést készítünk, illetve vizsgáljuk a projekt megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát.

A pályázat benyújtása után folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázat életútját: az esetleges hiánypótlást, tisztázó kérdés megválaszolását határidőre elkészítjük és beküldjük, tájékoztatjuk Partnerünket a bírálat eredményéről, közreműködünk a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok elkészítésében, projektmenedzsereink a támogatás lehívásában is segítenek.