Energetikai tanácsadás, Energetikai auditok készítése

Az LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft. célkitűzése, hogy az Ügynökséggel kapcsolatban álló gazdasági szereplők számára megteremtse annak a lehetőségét, hogy a szervezet energia- és környezettudatosságát növelje. Ehhez a célkitűzéshez szakmai támogatásként energetikai tanácsadással, energetikai audit készítésével kíván hozzájárulni.

Az épületek, intézmények valamint a hozzájuk kapcsolódó épületgépészeti rendszerek tényleges energiafelhasználásának, primerenergia- igényének megállapításához energetikai auditot kell készíteni.

Az energetikai audit a következőket foglalja magába:

 • az energiafogyasztó rendszerek azonosítása,
 • a tényleges energiafogyasztás meghatározása,
 • a tényleges energiafogyasztás összehasonlítása a tervezett értékekkel,
 • energia-megtakarítást elősegítő javaslatok készítése

Minden energetikai audittal szemben elvárás, hogy közelítő pontossággal tartalmazzon olyan számításokat, amelyek segítségével a döntéshozók el tudják dönteni, hogy mely beruházásokat indítják el, illetve mely beruházásokra készíttet megvalósíthatósági tanulmányt, tanulmányokat fogadják el.

Az energetikai audit az alábbi lépések szerint végezhető el: 

 • Az audit részeként vizsgálandó épületek azonosítása. A belső környezeti követelmények meghatározása (rendelkezésre álló adatok, vagy a helyiségek rendeltetése alapján).
 • A rendelkezésre álló tervdokumentáció összegyűjtése (építészeti és gépészeti kiviteli tervek, a villamos hálózat kialakításának kiviteli tervei, műszaki leírások stb.). Tervdokumentáció hiányában az épület és gépészeti rendszerének felmérése.
 • Az energiaellátó rendszerek, fogyasztási helyek azonosítása. A helyszínrajz pontosítása.
 • Előzetes helyszíni felmérés; az üzemeltetőkkel, műszaki munkatársakkal való egyeztetés, az üzemeltetési tapasztalatok rögzítése.
 • A tényleges fogyasztási adatok meghatározása a rendelkezésre álló számlák alapján. A fogyasztási adatok elemzése, az átlagos energiafogyasztási jellemzők meghatározása
 • A helyszíni felmérés eredményeinek kiértékelése, összegzése.
 • A megtérülési idők vizsgálata fajlagos beruházási költségek alapján.

A LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévében a meghirdetett közbeszerzési eljárás nyerteseként részt vett KEOP-7.14.0/15 pályázati konstrukció (Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése) keretében megvalósított a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által használt 23 épület meglévő állapotára vonatkozó energetikai tanúsítás elkészítésében, a  részletes fejlesztési koncepció kidolgozásában, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által használt épületek energiamegtakarítást eredményező beruházási projektjeinek előkészítésében.Részt vett továbbá a Fenntartható Települési Energiamodellek kidolgozása az Antenna Hungária Zrt. alvállalkozójaként, ahol számos település bevonásával készített el közintézményekre energetikai tanúsítványokat és fejlesztési javalatokat.

Kollégáink és külső szakértőink az ország egész területén dolgoznak vállalkozások, központi költségvetési szervek, önkormányzatok és magánszemélyek részére, megkeresésükre energetikai tanácsadást, gépészeti és építészeti terveket készítenek, valamit előzetes költségbecslésekkel támogatják a beruházások előkészítését, megvalósítását.