Projektek

A Lenerg Energiaügynökség Nonprofit Kft. 2018. decemberében támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP-6.1.6 konstrukcióban meghirdetett MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA című pályázatra. 2019 júliusában a Közreműködő szervezet 6.499.995 Ft támogatásra érdemesnek ítélt meg.
A LENERG partnerként részt vesz a Duna Transznacionális Program, Seed Money Facility program, DRiSET (DTP-SMF186) c. projektjében, 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31.között, bolgár vezető partnerrel (ABEA), aki az energiaügynökségeket fogja össze Bulgáriában.
2018. március 1-jével indult a C-Track 50 c. projekt a LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft. részvételével, összesen 13 partnerrel. A projekt a Horizont 2020 programon belül valósul meg, melynek fő célja, hogy iránymutatást adjon az önkormányzatoknak a hosszú távú energiapolitikai prioritásaik meghatározására, és elősegítse a helyi, regionális és országos hatóságok, szervezetek együttműködését egy ambiciózus fenntartható energia és klíma akcióterv megvalósítására, hogy 2050-re elérjék a szén-dioxid semlegességet. A szén-dioxid semlegesség ez esetben egy minimum 80%-os kibocsátás csökkentést jelent, melyet megújuló energiák használatával és energiahatékonysági intézkedésekkel érnek el,
A LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft. 2017 őszén nyert támogatást az EGT és Norvég Alapokból.
A LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft. 2017. január 1-jétől partnerként részt vesz az INTERREG Europe Program keretében támogatást nyert COALESCCE (Community Owned And Local Energy tackling Security, Climate Change and Employment) c. projektben.
Pályázatot nyújtottunk be gyakornoki programra, melyet a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága, 4 665 770 Ft. összegű támogatásra érdemesnek ítélt.