Állapotüzenet

Pályázható

VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai részére a valószínűsíthető természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófaesemények következményeinek mérséklése érdekében.1
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, illetve a kockázat megelőzés és- kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
  • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 20 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.
 
A támogatást igénylők az együttműködés keretében vállalják,hogy:
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt környezetvédelmi célok eléréséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3-as vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

3B: a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat megelőzés és -kezelés támogatása –keretösszege: 4,72 milliárd Ft.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,72 milliárd Ft.

A jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott projektek várható száma: 210 db

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat. A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 6. napjától 2019. január 7. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. február 6.
2017. március 6.
2017. április 6.
2017. július 6.
2017. október 6.
2018. január 8.
2018. április 9.
2018. július 9.
2018. október 9.
2019. január 7.
 
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
 
Kategória: 
Vállalkozói