Állapotüzenet

Pályázható

A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése - KEHOP-3.1.1

Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok és társulásaik részére a hulladékgazdálkodási feladatok megvalósítása érdekében.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50 millió Ft – 240 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a 2008/98/EK Hulladék Irányelv előírásai szerinti elkülönített gyűjtési rendszer kiterjesztéséhez, valamint a már elkülönített gyűjtési rendszerrel elért területeken a gyűjtés hatékonyságának fokozásához.
  • a megítélt támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Részletes pályázati útmutató

Kategória: 
Intézményi