Állapotüzenet

Pályázható

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - GINOP-2.3.2-15

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező:

  • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
  • 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények,
  • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

Támogatást igénylő – konzorciumi tag – kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van.

A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 4 lehet.

Konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják.

A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli.

Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet.

A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli.

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.

A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Kutatási tevékenység jelen Felhívás Az elszámolható költsége (5.5.) és Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások (5.7.) című pontjai szerint.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, amelyek a kutatási tevékenységhez kapcsolódnak jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.

b) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.

c) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.

d) Szolgáltatás igénybevétele tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2016. március 7.
  • 2016. augusztus 8.
  • 2017. április 18.
  • 2017. november 15.

 Részletes pályázati dokumentációért, kattintson ide

Kategória: 
Intézményi