Állapotüzenet

Pályázható

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása - GINOP-1.3.2-2015

Támogatást igénylők köre

1. Azon vállalkozások:

a) amelyek érvényes Akkreditált Klaszter címmel rendelkező klaszter nevében igényelnek támogatást,

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

c) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

e) amelyek igazolni tudják, hogy klasztermenedzsment szervezetként jogosultak azon klaszter képviseletére, melynek nevében jelen támogatási kérelmet benyújtják,

f) amelyekben a képviselt klaszter egyik tagvállalata sem rendelkezik többségi befolyással,

g) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában már legalább egy éve menedzselik azt a klasztert, melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtják,

h) amelyek által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtják) rendelkezik honlappal, amely bemutatja a támogatást igénylő klasztermenedzsment szolgáltatásait, a klaszter működését és dokumentumait, illetve a klaszter tagszervezeteit.

 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Minden olyan vállalkozás, amely nem minősül KKV-nak, állami támogatási szempontból nagyvállalkozásnak tekintendő jelen Felhívás keretében. Nagyvállalkozás csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, illetve részesülhet támogatásban, amennyiben be tudja mutatni, hogy a fejlesztés KKV-k számára hasznosabb, mintha a KKV-k közvetlen támogatásban részesülnének.

2. jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek bemutatása

a) Információs technológia-fejlesztés (klasztertagoknak nyújtott klasztermenedzsment szolgáltatások minőségi színvonalának javítása érdekében);

b) A klasztertagoknak nyújtott klasztermenedzsment szolgáltatások minőségi színvonalának javítása érdekében történő licenc, adatbázis beszerzése;

c) Képzés:

c.a) Klaszter tagvállalatok igényei alapján felmerült képzés,

c.b) Klaszter menedzsment szervezet képességfejlesztése érdekében igénybe vett képzés;

d) Nemzetközi piacra jutáshoz kapcsolódó klaszter menedzsment szolgáltatások támogatása:

d.a) Külföldi kiállításon, szakmai rendezvényen, üzletember találkozón, nemzetközi projekt előkészítő találkozón a klaszter nevében történő megjelenés, az érintett tagvállalatokkal együtt;

d.b) Klaszterként történő megjelenés érdekében Magyarországon szervezett nemzetközi szakmai rendezvény/ konferencia szervezése;

d.c) Nemzetközi piackutatás;

d.d) Nemzetközi klasztermenedzsment cím megszerzése (European Secretariat for Cluster Analysis által elvégzett klaszterminősítés szerint);

d.e) Nemzetközi piacra jutáshoz szükséges közös marketing tevékenység, közös arculat kialakítása:

(i) Külföldi célpiacra irányuló marketing akciók,

(ii) Idegen nyelvű marketing eszközök elkészítése (grafika, formatervezés, kivitelezés),

(iii) Arculati frissítés, amennyiben az idegen nyelvű megjelenítés érdekében történik;

e) Klasztermenedzsment tevékenységhez kapcsolódó szervezési, adminisztrációs feladatok;

f) Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás.

 

A d) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 40%-át el kell érniük.

Az a) és a b) pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 40%-át érhetik el.

Az c) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érhetik el.

Az f) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 1%-át érhetik el.

Önállóan kizárólag a d) pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek támogathatók.

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke a Felhívás Támogatható tevékenységek b), c), d) és f) pontjában szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan az összes elszámolható költség legfeljebb 75%-a,

A Felhívás Támogatható tevékenységek e) pontban szereplő tevékenységhez kapcsolódóan az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2018. február 15-ig lehetséges.

Részletes pályázati dokumentációért kattintson ide

Kategória: 
Vállalkozói