Állapotüzenet

Pályázható

Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével - KEHOP-5.1.1-17

Magyarország Kormányának felhívása gazdasági társaságok1 részére, hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása révén. A cél elérését a Kormány gazdasági társaságok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 2.000 millió Ft – 4.300 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a decentralizált energiatermelő egységek létrejöttéhez, ezzel a diverzifikált energiahálózat felé való elmozdulás támogatásához, így a Nemzeti Reform Programban 2020-ig kitűzött 14,65%-os megújuló részarány, az ország fosszilis energiahordozó felhasználásának csökkentési, valamint a klímavédelmi céljának eléréséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Részletes pályázati leírás, útmutató

Kategória: 
Vállalkozói
Intézményi