Állapotüzenet

Pályázható

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével - VP-2-4.1.3.2-16

Magyarország Kormányának felhívása a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozására, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására.
A Kormány az Európai Unióval a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
  • a benyújtott támogatási kérelmekről a szakasz zárásától számított 40.2 napig dönt;
  • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.
 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják,3 hogy:
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kertészeti ágazat versenyképességének és energia-hatékonyágának javításához;
  • a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot az üzleti tervben bemutatott módon fenntartják;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
 
Kategória: 
Vállalkozói