Állapotüzenet

Pályázható

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Pályázati kódszám: VP2-4.1.3.3-16

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 

Támogatást igénylők köre

A) Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
  • állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni;

b) igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

B) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

C) Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben: minden egyes tagja külön-külön megfelel az I. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

II. Támogatható tevékenységek bemutatása:

I. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.

a) új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,

b) új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése

c) meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a 3.2. 2. pontban meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet;

d) meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere);  e) szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása

f) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása

g) kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik a 3.1.I a) – d) pontjaiban meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.

III. A támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.

A pályázat részletei, letölthető dokumentumai itt találhatóak

Kategória: 
Lakossági