Állapotüzenet

Pályázható

Innovációs voucher - GINOP-2.1.4-15

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek, rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az elő társaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek bemutatása

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

a) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele tevékenység

Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió forint, maximum 20 millió forint.

A támogatás mértéke:

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás

Az innovációs tanácsadásra és innovációs támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 75%-ára növelhető, feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t.

Amennyiben a 200.000 EUR-t meghaladja, akkor a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 

A támogatási kérelmek benyújtása a 2016. március 21-től 2018. március 20-ig lehetséges.

Részletes páláyzati dokumentációért kattintson ide

 

Letölthető fájlok: 
Kategória: 
Vállalkozói