Állapotüzenet

Pályázható

8. VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel

Beadás kezdete: 2017.11.15.

Beadás határideje: 2019.03.18.

A pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások.

Területi korlátozás: a Közép-Magyarországi régió területén belül megvalósuló projektek támogathatók.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 40-50%

A támogatás összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 1,5 millió Ft, max. 50 millió Ft.
 • Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: min. 1,5 millió Ft, max. 50 millió Ft.

Rendelkezésre álló forrás: 11,76 milliárd forint

 • Amelyből vissza nem térítendő támogatás: 5,88 milliárd Ft
 • Visszatérítendő támogatás (kölcsön): 5,88 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 170-320 db.

Napenergia témakörében támogatható tevékenységek:

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy
 • teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre.
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia- ellátásához.

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

 • az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket,
 • napelemes rendszer esetében a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket,
 • napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket,
 • a belső megtérülési rátája (BMR) eléri a 0,5%-ot, illetve nem haladja meg a 15,00%-ot.

A pályázat keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló (komplex) projektjavaslatot lehet benyújtani.

 • Az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
 • A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
Kategória: 
Vállalkozói