Állapotüzenet

Pályázható

7. VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Beadás kezdete: 2017.03.31.

Beadás határideje: 2019.04.01.

  1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
  2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 85-95%

A támogatás összege:

1. célterület: 6,2 millió Ft

2. célterület: 50 millió Ft. 

Rendelkezésre álló forrás

1. célterület: 2 milliárd Ft

2. célterület: 6,23 milliárd Ft.    

Támogatott támogatási kérelmek várható száma:            

1. célterület: 330-400 db

2. célterület: 130-200 db

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

1. háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

  • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

    • háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése

2. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése

Kategória: 
Intézményi
Lakossági