Állapotüzenet

Pályázható

6. VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

Beadás kezdete: 2018.02.19.

Beadás határideje: 2020.02.18.

A pályázók köre:      

a) Mezőgazdasági termelő

b)   Termelői csoport és termelői szervezet

c)  Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások

 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 40-50%

A támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Egyén projekt: 500 millió Ft

Kollektív projekt: 1 000 millió Ft.

Rendelkezésre álló forrás: 35 milliárd forint

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 700

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: Célterületek:

  • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók,

gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek

  • Állattartó gazdaságok számára
  • Élelmiszeripari- és borászati üzemek számára
  • Minden célterület esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
  • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
Kategória: 
Vállalkozói
Lakossági