Állapotüzenet

Pályázható

5. KEHOP-5.3.2-17 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Beadás kezdete: 2017.04.17.

Beadás határideje: 2019.04.17.

A pályázók köre:      

a) Vállalkozás

1 Jogi személyiségű vállalkozás

11 Gazdasági társaság

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116  Közkereseti társaság

117   Betéti társaság

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet

57 Nonprofit gazdasági társaság

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

575 Nonprofit közkereseti társaság

576 Nonprofit betéti társaság

 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 45-60%

A támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 20 millió Ft, max. 2 500 millió Ft. Rendelkezésre álló forrás: 13,49 milliárd forint

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 6-100

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Szakmai célt szolgáló tevékenységek

  • Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő/távhűtési és távhőtermelői rendszerek kialakítása, megújuló energiát alkalmazó létesítmények kapacitásának növelése
Kategória: 
Vállalkozói