Állapotüzenet

Pályázható

3. KEHOP-5.1.2-17 Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével

Beadás kezdete: 2017.04.17.

Beadás határideje: 2019.04.17.

A pályázók köre: Vállalkozás

a)      1 Jogi személyiségű vállalkozás

b)      11 Jogi személyiségű gazdasági társaság

c)       113 Korlátolt felelősségű társaság

d)      114 Részvénytársaság

e)      14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások

f)        141 Európai részvénytársaság

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 10-45%

A támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 1 000 millió Ft, max. 3 000 millió Ft.

Maximális elszámolható költség: 13 milliárd Ft

Rendelkezésre álló forrás: 10,8 milliárd forint Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-7

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

v  Szakmai célt szolgáló tevékenységek

  • Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú villamosenergia termelő

rendszer kialakítása

  • Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú kapcsolt hő és villamosenergia termelő rendszer kialakítása
Kategória: 
Vállalkozói