Állapotüzenet

Pályázható

1. GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

Beadás kezdete: 2018.03.14.

Beadás határideje: 2018.06.28.

A pályázók köre: azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a)  amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka

nem számít bele;

b)   melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c)  amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint:

a)  113 Korlátolt felelősségű társaság

b)   114 Részvénytársaság

c)  116 Közkereseti társaság

d)  117 Betéti társaság

e)  226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

f)  228 Egyéni cég

g)  231 Egyéni vállalkozók

 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 40-50%

A támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 1,5 millió Ft, max. 100 millió Ft.

Az igényelhető előleg: A megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, maximum 50 millió forint. Rendelkezésre álló forrás: 52,5 milliárd forint

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a)  A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

b)   A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

c)  A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

Kategória: 
Vállalkozói